Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng – Thông tin mới nhất

/Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng – Thông tin mới nhất
Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng – Thông tin mới nhất2016-12-24T09:45:20+00:00

Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng là chuỗi khách sạn 3 sao 7 tầng nằm trên phố đi bộ dài nhất Việt Nam. Đây là mô hình đầu tư mới tại Việt Nam. Sở hữu Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng khách hàng sẽ giao lại cho chủ đầu tư cho thuê làm khách sạn và khách hàng sẽ được chia mức lợi nhuận 80%, chủ đầu tư 20%.