vvbb

/vvbb
vvbb 2017-03-30T04:46:12+00:00

Ngày 30/3, thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà này tiếp tục được cất nhắc lên Trưởng phòng. Các quyết định bổ nhiệm được ban hành khi nữ cán bộ “chưa đủ tiêu chuẩn về thâm niên công tác cũng như trình độ lý luận chính trị”.

Cụ thể, Bà Quỳnh Anh chưa đáp ứng được “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”.

Ngày 30/3, thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà này tiếp tục được cất nhắc lên Trưởng phòng. Các quyết định bổ nhiệm được ban hành khi nữ cán bộ “chưa đủ tiêu chuẩn về thâm niên công tác cũng như trình độ lý luận chính trị”.

Cụ thể, Bà Quỳnh Anh chưa đáp ứng được “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”.

Ngày 30/3, thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà này tiếp tục được cất nhắc lên Trưởng phòng. Các quyết định bổ nhiệm được ban hành khi nữ cán bộ “chưa đủ tiêu chuẩn về thâm niên công tác cũng như trình độ lý luận chính trị”.

Cụ thể, Bà Quỳnh Anh chưa đáp ứng được “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”.

Ngày 30/3, thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà này tiếp tục được cất nhắc lên Trưởng phòng. Các quyết định bổ nhiệm được ban hành khi nữ cán bộ “chưa đủ tiêu chuẩn về thâm niên công tác cũng như trình độ lý luận chính trị”.

Cụ thể, Bà Quỳnh Anh chưa đáp ứng được “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”.

Ngày 30/3, thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà này tiếp tục được cất nhắc lên Trưởng phòng. Các quyết định bổ nhiệm được ban hành khi nữ cán bộ “chưa đủ tiêu chuẩn về thâm niên công tác cũng như trình độ lý luận chính trị”.

Cụ thể, Bà Quỳnh Anh chưa đáp ứng được “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”.

Ngày 30/3, thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010 – 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà này tiếp tục được cất nhắc lên Trưởng phòng. Các quyết định bổ nhiệm được ban hành khi nữ cán bộ “chưa đủ tiêu chuẩn về thâm niên công tác cũng như trình độ lý luận chính trị”.

Cụ thể, Bà Quỳnh Anh chưa đáp ứng được “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”.

DỰ ÁN COCOBAY ĐÀ NẴNG


Đăng ký nhận thông tin dự án Cocobay Đà Nẵng