Thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group (Mỹ) – Quản lý khách sạn

Empire Group cho biết, khoảng giữa tháng 1/2017 sẽ tiến hành ký kết hợp tác với 2 tập đoàn hàng đầu thế giới về quản lý khách sạn: Thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group (Mỹ) và thương hiệu Campanile của Louvre Hotel Group (Pháp) để vận hành chuỗi Boutique Hotel tại Cocobay.

Dưới đây là một số khách sạn mà thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group đã và đang quản lý trên thế giới.