Thời Sự HTV9: Cocobay là bước đột phá ngành du lịch khách sạn tại Việt Nam.