Chương trình Hà Nội 18:00 đưa tin về dự án Cocobay Đà Nẵng