Cập nhật tiến độ Boutique Hotel Cocobay ngày 6 tháng 1 2017

//Cập nhật tiến độ Boutique Hotel Cocobay ngày 6 tháng 1 2017

Cập nhật tiến độ Boutique Hotel Cocobay ngày 6 tháng 1 2017. Dự kiến 7 tháng nữa sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

By | 2017-01-12T06:36:50+00:00 Tháng Một 6th, 2017|Boutique Hotel|

Leave A Comment

Đăng ký nhận thông tin dự án Cocobay Đà Nẵng