Với quyết tâm đưa vào vận hành giai đoạn 1 dự án Cocobay Đà Nẵng vào tháng 7/2017, tập đoàn Empire Group đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của dự án.

Cập nhật ngày 10/07/2017

Cập nhật ngày 4/7/2017:

Ảnh dự án Cocobay trên Google Map

Cập nhật ngày 26/6/2017: