Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng là chuỗi khách sạn 3 sao 7 tầng nằm trên phố đi bộ dài nhất Việt Nam. Đây là mô hình đầu tư mới tại Việt Nam. Sở hữu Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng khách hàng sẽ giao lại cho chủ đầu tư cho thuê làm khách sạn và khách hàng sẽ được chia mức lợi nhuận 80%, chủ đầu tư 20%.